Inloggen
 

Kalender Algemene Vergaderingen
Elke eerste maandag van de maand om 19u30

 

Kalender Tussenvergaderingen
Deze vergaderingen hebben een open agenda
Elke derde maandag v d maand om 19u30 uur

 
 

8 januari
5 februari
5 maart
9 april
7 mei

4 juni
10 september
1 oktober
5 november
3 december

 

15 januari
19 februari
19 maart
16 april
28 mei

18 juni
17 september
15 oktober
19 november
17 december

 
     
 

Agenda AV 08-01-18
           
- Nieuwjaarsdrink
            - Goedkeuren van de verslagen AV 04-12-17 en TV 18-12-17.
            - Projecten
                        - L&P 2019
                        - Evermarus
                        - Boer Bram
                        -Trailer You Tube
                        - samen filmen / kort film
            - Mededelingen
                        - Lidgeld
                        - Etentje
                        - statutaire vergadering – kandidaat secretarissen ?